Trio smyczkowe

Staśkiewicz - Budnik-Gałązka - Zdunik
staśkiweicz-budnik-galazka-zdunik

Trio smyczkowe: Anna Maria Staśkiewicz, Katarzyna Budnik-Gałązka i Marcin Zdunik / fot. Maciej Mulawa

Skrzypaczka Anna Maria Staśkiewicz, altowiolistka Katarzyna Budnik-Gałązka i wiolonczelista Marcin Zdunik to wybitni polscy soliści młodego pokolenia, którzy współpracują ze sobą od 2009 roku, z powodzeniem wykonując arcydzieła muzyki kameralnej. Jednym z celów, które sobie postawili, jest popularyzacja ambitnych kompozycji na trio smyczkowe. Ich wykonanie pozwala słuchaczom doświadczyć wyjątkowej kameralistyki, w której każdy z wykonawców właściwie w pełni realizuje się jako solista.

Polscy muzycy prezentują nie tylko klasyczne kompozycje sprzed wieków (np. Wolfganga Amadeusza Mozarta lub Ludwiga van Beethovena), lecz również dzieła nowsze, m. in. Ernő Dohnányia, Romana Maciejewskiego czy Krzysztofa Pendereckiego. Zespół wystąpił w wielu salach koncertowych polskich miast, takich jak Warszawa, Poznań, Szczecin, Katowice czy Lublin. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmują Wariacje goldbergowskie Johanna Sebastiana Bacha w transkrypcji Dymitra Sitkowieckiego, które polscy smyczkowcy z entuzjazmem wykonali w 2014 roku na Festiwalu Goldbergowskim w Gdańsku.