O Fundacji

Fundacja Muzyczne Aspiracje powstała w wyniku muzycznych pragnień jej fundatorek. Jako muzykolożki zaangażowane w organizację życia muzycznego, zauważyły wokół siebie szczególnie utalentowanych muzyków, których gry chciałyby słuchać częściej. Postanowiły spróbować się do tego przyczynić, wspierając artystów w ich twórczych działaniach.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna, w zakresie:

 • rozwoju i promocji kultury i sztuki;
 • ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i promocji artystów muzyków, w szczególności utalentowanych polskich solistów i kameralistów w kraju i za granicą;
 • wspierania i promocji twórczości polskich kompozytorów i polskiego dorobku artystycznego w Polsce i za granicą;
 • wspierania edukacji muzycznej w Polsce, w tym działania na rzecz rozwoju publiczności muzyki klasycznej i improwizowanej;
 • inicjowania przedsięwzięć służących rozwojowi kultury.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie artystów i pośredniczenie między nimi a organizatorami koncertów i producentami w kraju i za granicą;
 • dbanie o dobry wizerunek utalentowanych muzyków, kompozytorów i innych artystów sztuki dźwięku;
 • prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych o polskich artystach i ich działalności w kraju i za granicą;
 • organizowanie koncertów, festiwali, konkursów i innych wydarzeń artystycznych;
 • produkcję, promocję i dystrybucję wydawnictw fonograficznych i audiowizualnych;
 • organizowanie tras koncertowych w kraju i za granicą;
 • działalność wydawniczą o tematyce muzycznej;
 • udział w konferencjach i sympozjach;
 • pozyskiwanie i gromadzenie nut oraz wydawnictw o tematyce muzycznej;
 • działania edukacyjne.