Czajkowski & Panufnik – tria fortepianowe

Jakowicz - Zdunik - Bednarczyk
Marcin Zdunik, Bartosz Bednarczyk i Jakub Jakowicz podczas próby / fot. Maciej Mulawa

Marcin Zdunik, Bartosz Bednarczyk i Jakub Jakowicz podczas próby / fot. Maciej Mulawa

Spotkanie trzech wybitnych muzyków: jednego z najciekawszych polskich skrzypków Jakuba Jakowicza, niezwykle kreatywnego wiolonczelisty Marcina Zdunika i specjalizującego się w muzyce kameralnej pianisty Bartosza Bednarczyka zaowocowało przygotowaniem wyjątkowego programu.

Inspiracją do współpracy stała się muzyka Piotra Czajkowskiego – jego wielkie Trio fortepianowe a-moll op. 50. Jest to monumentalne dzieło poświęcone pamięci wielkiego artysty – Mikołaja Rubinsteina, rosyjskiego pianisty, dyrygenta i kompozytora. Jego przyjaciel Piotr Czajkowski, tworząc je, złożył hołd zmarłemu właśnie przyjacielowi. Kompozycja zbudowana jest z dwu części – pierwsza z nich przybiera kształt rozbudowanej formy sonatowej, drugą zaś stanowią wariacje (w tym walc, mazurek czy fuga), zakończone nawiązującym do poprzedniej części marszem pogrzebowym. Utwór jest bardzo melodyjny, ale o gęstej fakturze; wyraża silne emocje w romantycznym stylu. To jedyne dzieło Czajkowskiego na taki skład instrumentalny, zupełnie wyjątkowe. Jego wykonanie stanowi dla artystów duże wyzwanie, któremu sprostać mogą tylko wybitni muzycy (partia każdego instrumentu traktowana jest solistycznie).

Proponowany program koncertu dopełnia skomponowane w 1934 roku Trio fortepianowe op.1 Andrzeja Panufnika. Jest to jeden z trzech młodzieńczych utworów tego kompozytora, które zdecydował się on po wojnie z pamięci zrekonstruować (partytury spłonęły w wyniku Powstania Warszawskiego). Jan Maklakiewicz dostrzegł w nim pewne analogie do muzyki Brahmsa: akcenty młodzieńczych buntów, zmagań i poszukiwań, akcenty mocne i zdecydowane, owiane najszczerszym romantyzmem świeżych porywów inwencji tematycznej o nieprawdopodobnie bogatej i różnorodnej skali uczuciowej. Bez wątpienia nosi ono już także znamiona późniejszego stylu polskiego twórcy (zob. www.panufnik.polmic.pl).