Recitale Schubertowskie

Jakub Jakowicz and Bartosz Bednarczyk
Bartosz Bednarczyk / fot. Maciej Mulawa

Bartosz Bednarczyk / fot. Maciej Mulawa

Jakub Jakowicz / fot. Maciej Mulawa

Jakub Jakowicz / fot. Maciej Mulawa

Doświadczenie już ponad dziesięcioletniej współpracy wybitnego polskiego skrzypka Jakuba Jakowicza i pianisty Bartosza Bednarczyka przynosi obecnie owoce w postaci niezwykłych recitali, których osnową stała się muzyka Franza Schuberta zestawiona z dziełami nieco starszego od niego Ludwiga van Beethovena lub kompozytorów późniejszych epok: Claude’a Debussy’ego, Alfreda Schnittke oraz Witolda Lutosławskiego. Wykonawcy upodobali sobie szczególnie Schubertowską Fantazję na skrzypce i fortepian C-dur D 934 – wielkie dzieło, które fascynuje swą tajemniczością, zupełnie nieoczywistymi rozwiązaniami. Do tego dołączyli Sonatinę a-moll D 385 oraz Rondo h-moll D 895 wiedeńskiego kompozytora, uważanego powszechnie za prekursora doby romantyzmu w muzyce. Pierwsze recitale prezentujące wspomniane utwory odbyły się w 2015 roku w Warszawie, Radziejowicach i Kąśnej Dolnej, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.