Travel Notes

Bracia Pandolfo i przyjaciele
Travel Notes_fot. M Mulawa

Travel Notes / fot. Maciej Mulawa

Projekt Travel Notes to muzyczna podróż w czasie. W sztuce przeszłość i współczesność są ze sobą nierozerwalnie związane, ich rozdział jest jedynie iluzoryczny. Z jednej strony muzyka dawna jest cennym źródłem i narzędziem do tworzenia muzyki nowej, z drugiej – muzyka współczesna dysponuje środkami przydatnymi w interpretacji utworów powstałych w poprzednich stuleciach. Nadzwyczajne właściwości brzmieniowe violi da gamba sprawiają, że postrzeganie związków przeszłości z współczesnością jako oddzielnych wymiarów ulega zmianie. Koncepcja czasu rozumiana jako ciąg chronologicznie następujących po sobie zdarzeń przestaje obowiązywać. Brzmienie instrumentów dawnych, violi da gamba i lutni, ściśle związanych z muzyką renesansu i baroku lecz brzmiących zaskakująco nowocześnie, jest tu zestawione z jazzowymi dźwiękami współczesnej trąbki oraz ekspresyjnym, wyrazistym naturalnym głosem ludzkim, przypominającym o tradycji trubadurów, a zarazem często wykorzystywanym zarówno w pewnych stylistykach muzyki współczesnej, jak i w muzyce tradycyjnej.

Artyści stworzyli dwie wersje programu. Pierwsza łączy muzykę dawną przeznaczoną na violę da gamba i lutnię/teorbę z współczesnymi kompozycjami, druga zawiera wyłącznie współczesne utwory i improwizacje integrujące elementy muzyki klasycznej, ludowej i jazzowej.

Wykonawcy:

Paolo Pandolfo – viola da gamba

Andrea Pandolfo – trąbka

Laura Polimeno – śpiew

Thomas Boysen – lutnia, teorba, gitara barokowa

Álvaro Garrido – instrumenty perkusyjne